Trading with metals and industrial minerals slov2

Minerali

Podjetje Euromark d.o.o. Koper uvaža in trži industrijske minerale. Nabavni trgi so pretežno Kitajska, Južna Afrika, Južna Amerika in Bližnji vzhod. Materiale uvažamo preko Luke Koper, kjer se nahaja tudi naše skladišče, kar nam omogoča prisotnost na trgih Južne in Vzhodne Evrope. Skupaj z našimi partnerji nadziramo tovor od samega izvora pa vse do končnega kupca.

Naše konkurenčne prednosti so naša strateška lokacija, konkurenčne cene, znanje ter izkušnje v trgovanju mineralov, ki smo si jih nabrali v več kot 20-letnem poslovanju.

Pretežno tržimo sledeče industrijske minerale:

                                    •  boksit
                              •  korund / BFA
                              •  andaluzit
                              •  šamot
                              •  jedavec/fluorspar
                              •  mulit
                              •  grafit
                              •  magnezit
                              •  silicijev karbid
                              •  In drugo

video euro

Euromark je sinonim za strokovnost, konkurenčnost in strategijo, ki predstavljajo dodano vrednost za kupca.